Pobierz PDFDrukuj

ogłoszenie o naborze - inwentaryzator/inwentaryzatorka

Dyrektor Muzeum Historycznego w Ełku

ogłasza wolny i konkurencyjny nabór

na stanowisko ds. inwentaryzacji zbiorów

1. Stanowisko  pracy:

Stanowisko ds. inwentaryzacji

2. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

A/ wymagania niezbędne:

- wykształcenie wyższe humanistyczne,

- systematyczność, skrupulatność;
- zainteresowanie historią, historią regionu, kulturą i sztuką współczesną;
- umiejętność obsługi pakietu MS Office.

- obywatelstwo polskie,

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

B/ wymagania dodatkowe:

- umiejętność biegłej obsługi komputera i programów biurowych,

- samodzielność, dokładność, odpowiedzialność, rzetelność,

3. Zakres zadań:

1. prowadzenie inwentarza zbiorów Muzeum: księgi wpływów, księgi inwentarzowej muzealiów, księgi depozytów, kart inwentarzowych, konserwatorskich stanów zachowania dzieł;

2. nadawanie numerów inwentarzowych dziełom z Kolekcji;

3. sprawowanie opieki na całością zbiorów muzealnych;

4. aktualizacja panelu wewnętrznego strony internetowej Kolekcji Muzeum;

5. obsługa wypożyczeń z Kolekcji Muzeum

b) kontakt ze stroną wypożyczającą;

c) sporządzenie umów wypożyczeń oraz protokołów zdawczo-odbiorczych;

d) koordynacja i wydawanie dzieł do transportu;

6. sporządzanie okresowych sprawozdań dotyczących stanu inwentarzowego Kolekcji Muzeum

7. ścisła współpraca konserwatorami.

CV wraz z portfolio dokumentującym dotychczasowe doświadczenie prosimy wysyłać do 13 czerwca 2014 r. na adres: sekretariat@mhe-elk.pl.

Zastrzegamy, że odpowiemy tylko na wybrane zgłoszenia.


Data publikacji: 27.05.2014 (14:18)Data aktualizacji: 27.05.2014 (14:18)
Osoba publikująca: Osoba modyfikująca:
Autor: liczba wejść: 1844

Przejdź do góry strony