Pobierz PDFDrukuj

Ogłoszenie o naborze - specjalista ds. marketingu

OGŁOSZENIE O NABORZE – SPECJALISTA/SPECJALISTKA DS. MARKETINGU

 

Dyrektor Muzeum Historycznego w Ełku

ogłasza wolny i konkurencyjny nabór na stanowisko:

specjalista ds. marketingu

 

1. Stanowisko pracy:

Stanowisko – specjalista ds. marketingu

Wymiar czasu pracy – 1 etat

2. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

- wykształcenie wyższe magisterskie (preferowane: zarządzanie i marketing, socjologia, turystyka),
- staż pracy w dziale marketingu, promocji bądź turystyce,

- rozeznanie w środowisku kultury oraz znajomość specyfiki instytucji kultury,

- rozeznanie w środowisku usług turystycznych,

- umiejętność nawiązywania kontaktów sponsorskich i partnerskich,

- swobodne korzystanie ze współczesnych technik IT (internet, portale społecznościowe, poczta elektroniczna, MS Office, bazy danych),
- znajomość zagadnień marketingu usług w tym marketingu instytucji kultury i turystyki,
- doświadczenie we wdrażaniu złożonych projektów marketingowych,
- doświadczenie w opracowywaniu i wdrażaniu planów i strategii marketingowych,
- doświadczenie w nadzorowaniu pracą podwykonawców usług marketingowych.

Wymagania dodatkowe:

- dyspozycyjność, operatywność, 
- znajomość języka angielskiego w stopniu dobrym,
- umiejętność prowadzenia negocjacji,
- wysoka kultura osobista.

- umiejętność organizacji pracy, planowania,

- samodzielność, dokładność w wykonywaniu powierzonych zadań, odpowiedzialność, rzetelność,

3. Zakres zadań:

- planowanie, koordynacja i realizacja działań marketingowych,

- planowanie i wdrażanie działań promocyjnych,

- badanie i analizowanie potrzeb odbiorców Muzeum (w tym korzystających z oferty Ełckiej Kolei Wąskotorowej),

- tworzenie analiz, zestawień oraz raportów z działań marketingowych,

- współtworzenie i wdrażanie strategii budowania trwałych relacji z odbiorcami,

- prowadzenie projektów e-marketingowych i social media,

- pozyskiwanie środków sponsorskich na działania ogólnomuzealne i promocyjne,

- przygotowywanie materiałów reklamowych – współpraca z grafikami, drukarniami oraz ich dystrybucja,

- pozyskiwanie partnerów, sporządzanie umów barterowych i sponsorskich,

- nadzór nad wywiązywaniem się z zobowiązań wynikających z podpisanych umów.

 

W odpowiedzi na ogłoszenie kandydaci proszeni są o przedłożenie następujących dokumentów:

- list motywacyjny,

- życiorys – cv – powinien być opatrzony podpisanym oświadczeniem kandydata: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.),

- kserokopie lub skany dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,

- kserokopie lub skany dokumentów potwierdzających zdobyte wykształcenie,

- kserokopie lub skany zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.

 

CV wraz z portfolio dokumentującym dotychczasowe doświadczenie prosimy wysyłać do 13 lutego 2015 r. na adres: sekretariat@mhe-elk.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Muzeum Historyczne w Ełku, ul. Małeckich 3/2, 19-300 Ełk.

 

 


Data publikacji: 02.02.2015 (13:29)Data aktualizacji: 02.02.2015 (13:29)
Osoba publikująca: Osoba modyfikująca:
Autor: liczba wejść: 2381

Przejdź do góry strony