Pobierz PDFDrukuj

Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Toromistrz lub monter nawierzchni kolejowej

 DYREKTOR MUZEUM HISTORYCZNEGO W EŁKU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

1. Nazwa stanowiska pracy: Toromistrz lub monter nawierzchni kolejowej

2. Rodzaj umowy: umowa na okres próbny z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony

3. Wymiar czasu pracy: pełny etat

4. Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie:

- na stanowisko monter nawierzchni kolejowej – co najmniej średnie po ukończeniu kształcenia w zawodach lub na kierunkach, w których programy nauczania zawierają zagadnienia z zakresu budowy nawierzchni kolejowej lub budownictwa oraz po uzyskaniu odpowiednio tytułu zawodowego technika, świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie na poziomie technika, dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe na poziomie technika lub dyplomu ukończenia studiów wyższych

 - na stanowisko toromistrz – ważne świadectwo złożenia egzaminu kwalifikacyjnego,

 1. Umiejętność pracy w zespole
 2. Dobra organizacja czasu pracy
 3. Posiadanie obywatelstwa polskiego
 4. Odpowiedni stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku

5. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. prace przy naprawie i utrzymaniu nawierzchni torowej
 2. prowadzenie wymaganej dokumentacji
 3. przeprowadzanie przeglądów infrastruktury kolejowej
 4. nadzorowanie stanu nawierzchni, torów, podtorza i budowli inżynieryjnych
 5. nadzorowanie prac naprawczych gwarantujących bezpieczeństwo
 6. bezpośrednie kierowanie grupą pracowników

6. Wymagane dokumenty:

 1. CV
 2. list motywacyjny
 3. podpisaną klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby kadrowe w Muzeum Historyczne w Ełku (według załącznika).

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać w kopercie z dopiskiem nazwy stanowiska w terminie do dnia 20 października 2020 r. do godz. 12.00:

a) osobiście w siedzibie Muzeum Historycznego w Ełku – ul. Wąski Tor 1 lub

b) przesłać pocztą tradycyjną na adres siedziby Muzeum Historycznego w Ełku, ul. Wąski Tor 1, 19-300 Ełk, lub

c) pocztą elektroniczną na adres i.nowalska@mhe-elk.pl z dopiskiem nazwy stanowiska

Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po w/w terminie oraz nie zawierające oświadczenia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będą rozpatrywane.


Data publikacji: 05.10.2020 (13:42)Data aktualizacji: 05.10.2020 (13:46)
Osoba publikująca: Iwona NowalskaOsoba modyfikująca: Iwona Nowalska
Autor: Iwona Nowalskaliczba wejść: 423

Przejdź do góry strony