Pobierz PDFDrukuj

Edukator Parku Odkrywców Kolei

MUZEUM HISTORYCZNE W EŁKU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

1. Nazwa stanowiska pracy: Edukator Parku Odkrywców Kolei

2. Rodzaj umowy: umowa o pracę

3. Wymiar czasu pracy: pełny etat

4. Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe z uprawnieniami pedagogicznymi, 
 2. znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 3. odpowiedni stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
 4. znajomość obsługi komputera.

5. Wymagania dodatkowe:

 1. preferowane zainteresowania związane z zakresu historii kolei, techniki
 2. umiejętność pracy w zespole,
 3. mile widziana znajomość języka niemieckiego,
 4. sumienność, odpowiedzialność, komunikatywność

6. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. przygotowywanie scenariuszy, opracowywanie oraz realizacja zadań edukacyjnych związanych z Parkiem Odkrywców Kolei oraz działalnością edukacyjną Muzeum Historycznego w Elku w formie warsztatów, lekcji muzealnych, wykładów etc.
 2. współpraca ze szkołami oraz innymi instytucjami popularyzującymi naukę
 3. współpraca podczas organizacji imprez plenerowych na terenie Parku Odkrywców Kolei i Muzeum Historycznego w Ełku
 4. organizacja ruchu turystycznego Muzeum Historycznego w Ełku

7. Wymagane dokumenty:

 1. CV
 2. list motywacyjny
 3. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystania z pełni praw publicznych oraz o braku skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wzór w zakładce Druki do pobrania ),
 4. podpisana klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby kadrowe w Muzeum Historyczne w Ełku (klauzula w zakładce Druki do pobrania).

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać w terminie do dnia 10 grudnia 2018r. do godz. 12.00:

a) osobiście w siedzibie Muzeum Historycznego w Ełku – ul. Wąski Tor 1 lub

b) przesłać pocztą tradycyjną na adres siedziby Muzeum Historycznego w Ełku, ul. Wąski Tor 1, 19-300 Ełk, lub

c) pocztą elektroniczną na adres sekretariat@mhe-elk.pl z dopiskiem nazwy stanowiska

Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po w/w terminie oraz nie zawierające oświadczenia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będą rozpatrywane.

 

NazwaData
Wyniki naboru2018-12-31

Data publikacji: 26.11.2018 (10:32)Data aktualizacji: 26.11.2018 (10:56)
Osoba publikująca: Iwona NowalskaOsoba modyfikująca: Iwona Nowalska
Autor: Iwona Nowalskaliczba wejść: 1319
26 lis 2018 (10:56)Iwona Nowalska»Edukator Parku Odkrywców Kolei
26 lis 2018 (10:40)Iwona Nowalska»Edukator Parku Odkrywców Kolei
26 lis 2018 (10:32)Iwona Nowalska»Edukator Parku Odkrywców Kolei

Przejdź do góry strony