Pobierz PDFDrukuj

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Referent ds obsługi sekretariatu

OGŁOSZENIE O NABORZE – Referent ds obsługi sekretariatu

 

Dyrektor Muzeum Historycznego w Ełku

ogłasza wolny i konkurencyjny nabór na stanowisko:

Referent ds obsługi sekretariatu

 

 1. Nazwa stanowiska pracy: Referent ds. obsługi sekretariatu

2. Rodzaj umowy: umowa na okres próbny z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony

3. Wymiar czasu pracy: pełny etat

4. Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie: min. średnie
 2. Znajomość zagadnień związanych ze specyfiką funkcjonowania muzeów/instytucji kultury jako jednostek budżetowych
 3. Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej
 4. Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office
 5. Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 6. Wysoka kultura osobista, komunikatywność i dyskrecja
 7. Umiejętność pracy w zespole
 8. Dobra organizacja czasu pracy
 9. Posiadanie obywatelstwa polskiego
 10. Korzystanie z pełni praw publicznych
 11. Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 12. Odpowiedni stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku

5. Wymagania dodatkowe:

 1. Mile widziana znajomość języka niemieckiego
 2. Mile widziana umiejętność obsługi programu RAKS

 

6. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 

 1. Zapewnienie sprawnego funkcjonowania i bieżącej obsługi sekretariatu,
 2. Prowadzenie rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej oraz kontrola obiegu dokumentów
 3. Prowadzenie kalendarza spotkań Dyrektora Muzeum Historycznego w Ełku
 4. Administracyjne wsparcie poszczególnych działów Muzeum Historycznego w Ełku
 5. Udzielanie niezbędnych informacji interesantom i kierowanie zainteresowanych do właściwych komórek organizacyjnych Muzeum Historycznego w Ełku
 6. Wprowadzanie dokumentów do programu księgowego
 7. Czynne włączanie się w realizację statutowych zadań instytucji oraz imprez organizowanych przez Muzeum

 

7. Wymagane dokumenty:

 1. CV
 2. list motywacyjny
 3. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystania z pełni praw publicznych oraz o braku skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (według załącznika),
 4. podpisaną klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby kadrowe w Muzeum Historyczne w Ełku (według załącznika).

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać w terminie do dnia
16 sierpnia 2019 r. do godz. 15.00:

a) osobiście w siedzibie Muzeum Historycznego w Ełku –ul. Wąski Tor 1 lub

b) przesłać pocztą tradycyjną na adres siedziby Muzeum Historycznego w Ełku, ul. Wąski Tor 1, 19-300 Ełk, lub

c) pocztą elektroniczną na adres sekretariat@mhe-elk.pl z dopiskiem nazwy stanowiska

Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po w/w terminie oraz nie zawierające oświadczenia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będą rozpatrywane.

NazwaData
Wyniki naboru2019-10-21

Data publikacji: 08.08.2019 (15:21)Data aktualizacji: 08.08.2019 (15:21)
Osoba publikująca: Iwona NowalskaOsoba modyfikująca: Iwona Nowalska
Autor: Iwona Nowalskaliczba wejść: 1170

Przejdź do góry strony