Pobierz PDFDrukuj

Ogłoszenie o naborze - p.o. Kierownika Działu Promocji i Sprzedaży

 OGŁOSZENIE O NABORZE – p.o. Kierownika Działu Promocji i Sprzedaży

 

Dyrektor Muzeum Historycznego w Ełku

ogłasza wolny i konkurencyjny nabór na stanowisko:

p.o. Kierownika Działu Promocji i Sprzedaży

 

1. Nazwa stanowiska pracy: p.o. Kierownika Działu Promocji i Sprzedaży

2. Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony od 01.09.2019r

3. Wymiar czasu pracy: 0,5 etatu

4. Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe magisterskie,
 2. znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 3. odpowiedni stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym

stanowisku

 1. znajomość obsługi komputera, programów pakietu Ms Office,
 2. bardzo dobra znajomość obsługi mediów społecznościowych,
 3. umiejętność poprawnego pisania i redagowania tekstu,
 4. doświadczenie na stanowisku kierowniczym min.4lata.
 5. doświadczenie w kontaktach z mediami oraz umiejętności organizacyjne wydarzeń kulturalnych

 

5. Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność pracy w zespole,
 2. mile widziana znajomość języka niemieckiego,
 3. sumienność, odpowiedzialność, komunikatywność

 

6. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Redagowanie strony internetowej Muzeum Historycznego w Ełku
 2. Prowadzenie profili Muzeum Historycznego w Ełku na portalach mediów społecznościowych
 3. Przekazywanie i aktualizacja informacji w środkach masowego przekazu
  o wydarzeniach organizowanych oraz o publikacjach wydawanych przez Muzeum Historyczne w Ełku
 4. Dokumentacja fotograficzna wydarzeń organizowanych przez Muzeum Historyczne w Ełku,
 5. Prowadzenie i nadzór nad pracami Punktu Informacji Muzealnej
 6. Prowadzenie sklepu internetowego Muzeum Historycznego w Ełku w serwisie allegro.pl
 7. Dystrybucja publikacji Muzeum Historycznego w Ełku
 8. Przyjmowanie zapisów na wycieczki zorganizowane, obsługa klienta i prowadzenie statystyk przejazdów.
 9. Udzielanie niezbędnych informacji interesantom

7. Wymagane dokumenty:

 1. CV
 2. list motywacyjny
 3. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystania
  z pełni praw publicznych oraz o braku skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (według załącznika),
 4. podpisaną klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby kadrowe w Muzeum Historyczne w Ełku (według załącznika).

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać w terminie do dnia
9 sierpnia 2019r. do godz. 12.00:

a) osobiście w siedzibie Muzeum Historycznego w Ełku –ul. Wąski Tor 1 lub

b) przesłać pocztą tradycyjną na adres siedziby Muzeum Historycznego w Ełku, ul. Wąski Tor 1, 19-300 Ełk, lub

c) pocztą elektroniczną na adres sekretariat@mhe-elk.pl z dopiskiem nazwy stanowiska

Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po w/w terminie oraz nie zawierające oświadczenia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będą rozpatrywane.

 

NazwaData
Wyniki naboru2019-10-21

Data publikacji: 26.07.2019 (15:29)Data aktualizacji: 26.07.2019 (15:32)
Osoba publikująca: Iwona NowalskaOsoba modyfikująca: Iwona Nowalska
Autor: Iwona Nowalskaliczba wejść: 828

Przejdź do góry strony