Pobierz PDFDrukuj

Specjalista ds. działań promocyjnych

MUZEUM HISTORYCZNE W EŁKU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

1. Nazwa stanowiska pracy: Specjalista ds. działań promocyjnych
i współpracy zewnętrznej

2. Rodzaj umowy: umowa o pracę

3. Wymiar czasu pracy: pełny etat

4. Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe,
 2. znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 3. odpowiedni stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku
 4. znajomość obsługi komputera.

5. Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność pracy w zespole,
 2. mile widziana znajomość języka niemieckiego,
 3. sumienność, odpowiedzialność, komunikatywność

6. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. obsługa punktu promocyjno - informacyjnego Muzeum Historycznego w Ełku
 2. udział w planowaniu i prowadzeniu działań i przedsięwzięć promocyjnych oraz kampanii reklamowych na rzecz Parku Odkrywców Kolei i Muzeum Historycznego w Ełku
 3. nawiązywanie i rozwijanie kontaktów z podmiotami zewnętrznymi
 4. współpraca z grafikami, drukarniami oraz agencjami reklamowymi

7. Wymagane dokumenty:

 1. CV
 2. list motywacyjny
 3. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystania z pełni praw publicznych oraz o braku skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wzór w zakładce Druki do pobrania ),
 4. podpisana klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby kadrowe w Muzeum Historyczne w Ełku (klauzula w zakładce Druki do pobrania).

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać w terminie do dnia 10 grudnia 2018r. do godz. 12.00:

a. osobiście w siedzibie Muzeum Historycznego w Ełku – ul. Wąski Tor 1 lub

b. przesłać pocztą tradycyjną na adres siedziby Muzeum Historycznego w Ełku, ul. Wąski Tor 1, 19-300 Ełk, lub

c. pocztą elektroniczną na adres sekretariat@mhe-elk.pl z dopiskiem nazwy stanowiska

Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po w/w terminie oraz nie zawierające oświadczenia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będą rozpatrywane.

NazwaData
Wyniki naboru2018-12-31

Data publikacji: 26.11.2018 (10:42)Data aktualizacji: 26.11.2018 (10:57)
Osoba publikująca: Iwona NowalskaOsoba modyfikująca: Iwona Nowalska
Autor: Iwona Nowalskaliczba wejść: 1239
26 lis 2018 (10:57)Iwona Nowalska»Specjalista ds. działań promocyjnych
26 lis 2018 (10:42)Iwona Nowalska»Specjalista ds. działań promocyjnych

Przejdź do góry strony