Pobierz PDFDrukuj

Specjalista ds. organizacji wystaw

MUZEUM HISTORYCZNE W EŁKU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

1. Nazwa stanowiska pracy: Specjalista ds. Organizacji Wystaw

2. Rodzaj umowy: umowa o pracę

3. Wymiar czasu pracy: pełny etat

4. Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe humanistyczne,
 2. doświadczenie w zakresie przygotowywania i realizacji wystaw,
 3. znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie komunikatywnym,
 4. znajomość obsługi komputera.

5. Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność pracy w zespole,
 2. odpowiedni stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
 3. mile widziana znajomość języka niemieckiego,

6. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. prowadzenie i nadzór całokształtu spraw związanych z przygotowywaniem i realizacją (w tym techniczną) wystaw i wydarzeń,
 2. przygotowywanie wycen i kosztorysów planowanych wystaw, wydarzeń,
 3. nadzorowanie budżetów projektów wydarzeń i wystaw,
 4. kontakt z podwykonawcami,
 5. opracowywanie lub zlecanie projektów aranżacji graficznej,
 6. współpraca z muzeami, galeriami itp. w kraju i za granicą,
 7. prowadzenie korespondencji wewnętrznej i zewnętrznej,
 8. udział w produkcji wystaw,
 9. prowadzenie dokumentacji działu,
 10. współpraca merytoryczna z odpowiednimi działami Muzeum Historycznego w Ełku,

 

7. Wymagane dokumenty:

 1. CV
 2. list motywacyjny
 3. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystania z pełni praw publicznych oraz o braku skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wzór w zakładce Druki do pobrania ),
 4. podpisana klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby kadrowe w Muzeum Historyczne w Ełku (klauzula w zakładce Druki do pobrania).

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać w terminie do dnia 10 grudnia 2018r. do godz. 12.00:

a. osobiście w siedzibie Muzeum Historycznego w Ełku – ul. Wąski Tor 1 lub

b. przesłać pocztą tradycyjną na adres siedziby Muzeum Historycznego w Ełku, ul. Wąski Tor 1, 19-300 Ełk, lub

c. pocztą elektroniczną na adres sekretariat@mhe-elk.pl z dopiskiem nazwy stanowiska

Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po w/w terminie oraz nie zawierające oświadczenia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będą rozpatrywane.

 

NazwaData
Wyniki naboru2018-12-31

Data publikacji: 26.11.2018 (10:40)Data aktualizacji: 26.11.2018 (10:56)
Osoba publikująca: Iwona NowalskaOsoba modyfikująca: Iwona Nowalska
Autor: Iwona Nowalskaliczba wejść: 1275
26 lis 2018 (10:56)Iwona Nowalska»Specjalista ds. organizacji wystaw
26 lis 2018 (10:40)Iwona Nowalska»Specjalista ds. organizacji wystaw

Przejdź do góry strony