Pobierz PDFDrukuj

Przetarg na sprzedaż zbędnego taboru EKW

Muzeum Historyczne w Ełku ogłasza przetarg na sprzedaż zbędnego taboru

Ełckiej Kolei Wąskotorowej.

 

 

Lp

Nazwa Taboru

Seria

Numer kolejowy

Rok budowy

Cena wywoławcza netto

1

Lokomotywa spalinowa  typu WLs 150

Lyd1

221

1967.

17 000,00 zł

2

Wagon osobowy

rumuński

Bxhpi

00450024137-9

1987.

9 800,00 zł

3

Wagon towarowy kryty

Kddx

00151246910-5

1953.

3 200,00 zł

4

Wagon towarowy węglarka

Wddxh

00155247244-9

1955.

3 400,00 zł

5

Wagon towarowy węglarka

Wddx

00175248834-4

1960.

3 200,00 zł

6

Wagon towarowy węglarka

Wddx

00165247954-2

1954.

3 200,00 zł

7

Wagon towarowy węglarka

Wddx

00165248127-4

1955.

3 200,00 zł

8

Wagon towarowy węglarka

Wddx

00165248164-7

1954.

3 200,00 zł

9

Wagon towarowy platforma

Pddxh

00155246034-0

1956.

3200,00 zł

10

Wagon towarowy platforma

Pddxh

00175246596-6

1967.

3 200,00 zł

11

Wagon towarowy platforma

Pddxh

00175246503-2

1959.

3 200,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do ceny netto  należy doliczyć  podatek VAT 23 %.Cena sprzedaży to cena brutto.  Oferta powinna zawierać informację, czy oferent składa ofertę jako osoba nieprowadząca działalności gospodarczej, czy jako przedsiębiorca, a wówczas dołączyć aktualny rejestr podmiotu, wskazać nr NIP, adres do doręczeń oraz wskazać adres e-mail, jeśli podmiot taki posiada oraz podać numer telefonu osoby wskazanej do kontaktu. W przypadku działania przez pełnomocnika dołączyć oryginał pełnomocnictwa podpisany przez upoważnione osoby. Inne dokumenty dołączone do oferty powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem i opatrzone datą. Oferty na zakup w/w taboru należy składać w zamkniętych kopertach osobiście do dnia 17.11.2014r.do godz. 15,30

w biurze Muzeum Historycznego w Ełku w godź. 7,30 do 15,30 ul Małeckich 3/2 19-300 Ełk, tel 877320283,

 lub za pośrednictwem poczty, liczy się data stempla pocztowego.

 

 

Przedstawiony tabor nie jest kompletny i nie jest sprawny technicznie.

Pojazdy można obejrzeć na Ełckiej Kolei Wąskotorowej od Poniedziałku do Piątku w godz. 7,00 do 15,00

Muzeum Historyczne w Ełku zastrzega, po złożeniu ofert, prowadzenie bezpośrednich negocjacji w celu  uzyskania wyższej ceny od oferowanej oraz zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu w każdym czasie bez podania przyczyn.

Informacji o taborze można uzyskać  w biurze Ełckiej Kolei Wąskotorowej ul. Wąski Tor  1

pod telefonem nr 87610 00 00 lub e-mail kolejka.elk@o2.pl. Informuje się również, że tabor zostanie wydany po opłaceniu pełnej ceny brutto według przyjętej oferty, w terminie 7 dni od powiadomienia o przyjęciu oferty. 


Data publikacji: 14.11.2014 (10:17)Data aktualizacji: 14.11.2014 (10:17)
Osoba publikująca: Osoba modyfikująca:
Autor: liczba wejść: 2472

Przejdź do góry strony