Pobierz PDFDrukuj

Przetarg na sprzedaż zbędnego taboru Ełckiej Kolei Wąskotorowej

Muzeum Historyczne w Ełku ogłasza przetarg na sprzedaż zbędnego taboru

Ełckiej Kolei Wąskotorowej.

 

Lp

Nazwa Taboru

Seria

Numer kolejowy

Rok budowy

Cena wywoławcza netto

1

Wagon osobowy

rumuński

Bxhpi

00450024137-9

1987.

9 800,00 zł

2

Wagon towarowy kryty

Kddx

00151246910-5

1953.

3 200,00 zł

3

Wagon towarowy węglarka

Wddxh

00155247244-9

1955.

3 400,00 zł

4

Wagon towarowy węglarka

Wddx

00175248834-4

1960.

3 200,00 zł

5

Wagon towarowy węglarka

Wddx

00165247954-2

1954.

3 200,00 zł

6

Wagon towarowy węglarka

Wddx

00165248127-4

1955.

3 200,00 zł

7

Wagon towarowy węglarka

Wddx

00165248164-7

1954.

3 200,00 zł

8

Wagon towarowy platforma

Pddxh

00155246034-0

1956.

3200,00 zł

9

Wagon towarowy platforma

Pddxh

00175246596-6

1967.

3 200,00 zł

10

Wagon towarowy platforma

Pddxh

00175246503-2

1959.

3 200,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do ceny netto należy doliczyć podatek VAT 23%. Cena sprzedaży to cena brutto.
Oferta powinna zawierać informację, czy oferent składa ofertę jako osoba nieprowadząca działalności gospodarczej, czy jako przedsiębiorca, a wówczas dołączyć aktualny rejestr podmiotu, wskazać nr NIP, adres do doręczeń oraz wskazać adres e-mail, jeśli podmiot taki posiada oraz podać numer telefonu osoby wskazanej do kontaktu. W przypadku działania przez pełnomocnika dołączyć oryginał pełnomocnictwa podpisany przez upoważnione osoby. Inne dokumenty dołączone do oferty powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem i opatrzone datą.

Oferty na zakup w/w taboru wraz z dowodem zapłaty (przelew) wadium w wysokości 1 000,00 zł, wpłaconym na konto Muzeum Historycznego w Ełku: PKO BP 23 1020 4724 0000 3102 0088 0377, należy składać w zamkniętych kopertach osobiście do dnia 15.04.2015 r. do godz. 15.30 w biurze Muzeum Historycznego w Ełku, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30, ul. Małeckich 3/2, 19-300 Ełk, tel. 87 732 02 83,
lub za pośrednictwem poczty, liczy się data stempla pocztowego.

Wadium ulega przepadkowi w przypadku przyjęcia oferty, a mimo to niezawarcia umowy w terminie wskazanym przez Muzeum. Oferentom, których oferty nie zostały wybrane, wadium podlega zwrotowi w ciągu 7 dni od dnia przyjęcia jednej z ofert.

 

Przedstawiony tabor nie jest kompletny i nie jest sprawny technicznie.

Pojazdy można obejrzeć na Ełckiej Kolei Wąskotorowej od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00.

Muzeum Historyczne w Ełku zastrzega, po złożeniu ofert, prowadzenie bezpośrednich negocjacji w celu uzyskania wyższej ceny od oferowanej oraz zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu w każdym czasie bez podania przyczyn.

Informacji o taborze można uzyskać w biurze Ełckiej Kolei Wąskotorowej, ul. Wąski Tor 1, tel. 87 610 00 00,
e-mail: kolejka.elk@o2.pl.

Informuje się również, że tabor zostanie wydany po opłaceniu pełnej ceny brutto według przyjętej oferty, w terminie 7 dni od powiadomienia o przyjęciu oferty.  


Data publikacji: 01.04.2015 (13:46)Data aktualizacji: 01.04.2015 (13:46)
Osoba publikująca: Osoba modyfikująca:
Autor: liczba wejść: 1529

Przejdź do góry strony